-- هی میگم این یارور که سوار این قاطرس اسمش چیه؟

- ای بابا تو هنوز فرق قاطر با خر  رو نمیدونی؟! 

میگن این خر از روم باستان تا الان همین جاست و تکون نخورده! لاکردار من که گفتم ما کجا اینا کجا! بارک الله! این ور آب پشت اندر پشت کار بلدنا!

-- خب نگفتی اون یارو کیه رو این خره؟

- اینطور که من خیلی تحقیق کردم میگن اسمش آنتونیوس شلختوس پافیوزوس از فرماندهان روم باستان بوده و قصد داشته برا مذاکره بیاد سمت شرق و جنوب شرق روم که آخرش تندروهای اینور با کمک تندروهای اونور به خرش تیر انداختند و اون رو از پا درآوردن! البته خرش رو اما از بس این بشر دل نازک بوده از غصه این زبون بسته سکته کرده اصن تا بیمارستان هم نکشیده بنده خدا!

--خب مجسمه اش اینجا چکار میکنه؟!

- از اون تاریخ به بعد رومی های میانه رو به  هر جنگی می‌رفتند تندیس آنتونیوس و خرش رو حمل می کردند و پیروز هم میشدن کارا خدا! اصطلاح خرشانس هم از همین جا اومد!

--حالا برا چی اینجا قرار گذاشتیم؟

- مثل این که نفهمیدی ها؟ به این مجسمه نگاه کن! کافیه ده دقیقه بشینی زیر سایه اش تا آخر عمر شانس باهات راه میاد تا ته تهش!