متقاضی:سلام آقا اومدم وام ازدواج بگیرم.مدارک چی میخواد؟
کارمند بانک:شناسنامه کارت ملی کپی ها شون سند ازدواج کپی خود ضامن و شناسنامش به اضافه کل فامیلاش ضمنا از چهار نسل پدری هم باید توی این بانک حساب داشته باشند.البته چون شما مشتری خودمونید نسل مادریتون نیازی نیست.برو وردار بیا.
متقاضی: قبلا تهیه کردم آقا بفرماید.
کارمند بانک:ای بابا تو چقدر عجله داری خم رنگ رزی که نیست.ضامنتو دم در تحویل دادی؟
متقاضی:بله آقا اینم رسیدش.
کارمند بانک: کپی و اصل سند خونه ضامنت کو؟
متقاضی:آقا اخه ...
متقاضی دو : آقای کارمند ببخشید اینجا وام خودرو هم میدین؟
کارمند بانک:بله بله بفرمائید در خدمتم
متقاضی دو: اخ آقای متقاضی یک جلو هستن نمیشه که
کارمند: نه اختیار دارید ایشون کارشون طولانیه.شما بفرماید اینجا رو امضاء کن برو گیشه بقل 25 میلیون بگیر برو.
متقاضی دو:ممنون اینم امضاء خداحافظ.
متقاضی یک:آقا ضامنم مستاجره خونه نداره
کارمند: برو یه ضامن خونه دار بیار تا این یکی رو ولش کنیم.
متقاضی یک:آقا من فقط 3 میلیون میخوام برای ازدواج چرا مسخرتو در آوردی؟
کارمند:به خودرو ساز محترم توهین میکنی؟ می خوای کارآفرین ها رو زمین بزنی؟ میخوای از مونتاژ داخل حمایت نکنی؟ تو ی زن میخوای بگیری. زن که استحلاک لاستیک نداره!روغنشو نمیخواد عوض کنی! بادش کم نمیشه! بیمه بدنه نمیخواد!بیمه شخص ثالث نمی خواد! چ خبرته ؟ برو اصلا پول تموم شده.