آبمیوه گیریه داداش، ساخت ایران ... چرخنده اعلا، الماس آسیا، اصلاً بگو زیر خاکی اطراف قم ... ! بدو که تموم شد ...  70 هزار دور در دقیقه ... بدو که تموم شد...

تحفه نطنزه بدو، بدو که تموم شد، بدو .... آقا بدو کیک نارنجی اعلا، بدو که تموم شد... خانم شما کیک نارنجی مایل به رنگ دیگه میخواستید؟ بیا  از اینا ببر روش یه قلب سیمانی هم جایزه بگیر بدو که تموم شد...

بدو بدو که تموم شد... دورچرخ های نسل یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت (نه هفت و هشتش تموم شد به هر حال) بِبُرُّ و بِبَر...   همه و همه برای فروش بدو که حراج شد ... .

آقا بفرما شما چیزی میخواستید؟

 اکس کیوز می مستر اینا چیه؟! این هم برا فروشه؟!

 قربونِ اون کراوات عسلیت! آره داداش همش واسه فروشه. اینا دورچرخه البته اسم دیگه هم داره که از قصد نمیخوام بگم!

 حالا چرا یکم درب و داغون شده؟

راستش از شما چه پنهون اینا رو خاموش نکرده از برق کشیدیم آوردیم یه خورده بگی نگی خراش ورداشته که البته به درک ولی تازه میشه یادگاریِ روش ... تازه فروش ویژه  هم داریم که میتونید با وام نزدیک به خوب درصد از ما بخرید !... 

میشه با این دبه ها طاق بزنید آخه من فقط اینا رو دارم؟!

چرا که نمیشه، ما کلا! اهل مشتری مداری و گفت و شنود بین الاقوامی هستیم. بردار ببر داداش خیرشو ببینی بردار...

 

بدو که تموم شد.... نسل 2 بخر، پنج و شیشش  رو ببر! بی چک و چونه! مال مفته بدو که تموم شد... بدو...

 آقا اینا همش چند؟

بفرما آبجی اینا قیمت نداره ارزونِ ارزون. با این قیمت تو بازار سیاه کل اروپا که هیچ، تو ناصر خسرو هم گیرت نمیاد!

آقا این دورچرخ ها، میچرخه دیگه؟!

ا این چه حرفیه. شما همینو نگه داری دو  سه فصل دیگه بیار خودم با 50 برابر قیمت خریدارشم! حرفا میزنی ها... 

خب چرا ناراحت میشی... بیا این هم پولش... کجایی جان؟ ماشین رو بیار ببریم جنسا رو ... .