توجه     توجه
به تعدادی آقا زاده جهت
خرج چند میلیارد دلار پول
ناقابل نیازمندیم.
ترجیا اوین نشین
--------------------------
فرصت استثنایی       فرصت استثنایی
             داد بزن پول بگیر
به تعدادی فریادبزن درون دانشگاه در جلسات سیاسی حریف نیازمندیم.
ترجیحا صدا به بوق ووزولا نزدیک باشد.
-------------------------
فرصت شغلی کم نظیر.
آیا بیکارید؟آیا حال کار ندارید؟
آیا پول میخوای؟آیا ...؟
به "خدم و حشمه نامزد مجلس
بپیوندید" شام هم میدن.
------------------------